KLUBLIV

site3_logo

FaxeFotoKlub er en aktiv klub med ca. 20 medlemmer.Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for digital fotografering og billedkritik.For at opfylde formålet mødes vi hver mandag og diskuterer fotografi, bedømmer billeder, tager på fototure og afholder workshops om billedbehandling og fototeknik.

CVR.nr. 35607846

Kontingent(årlig) bedes indbetalt via netbank til kontonummer: 2521 - 0718118115(husk at skrive navn!).

Klubben har en bestyrelse på 4 medlemmer og en billedsekretær.

AKTUEL KASSEBEHOLDNING: 10788,52 KR

Forslag til indkøb af udstyr forelægges medlemmerne pr. e-mail af bestyrelsen og beslutningen træffes i plenum på den førstkommende klubaften ved simpelt flertal.

Vedtægter
 

Generalforsamling

Medlemmer
22
Kontingent
400
Billedbedømmelse
10
Udstillinger
2

STYRELSEN