REGLER:

PERIODENS BILLEDER

Billedbedømmelse søges lagt sidste mandag i måneden.

BILLEDKATEGORIER:

  1. Digitale billeder
  2. Papirbilleder

Digitale billeder:

                             Der kan max. afleveres 3 digitale billeder(farve såvel som sort/hvid)

                             Digitale billeder må max. være 1500 x 1000 pixels

Papirbilleder:

                             Der kan max. afleveres 3 papirbilleder (farve såvel som sort/hvid)

                             Papirbillederne må max. være 30 cm x 40 cm incl. passepartout, rammer og lign.

Det samme billede kan kun deltage en gang i konkurrencerne.

Afleverings- og anmeldelsesfristen for at kunne deltage i konkurrencerne er senest lørdagen før den klubaften, hvor bedømmelsen finder sted.

Aflevering (digitale billeder): Billederne skal uploades til respektive konkurrencemapper i medlemsgalleriet. Kontakt billedsekretæren(synnove@sport.dk) i tvivlstilfælde.

Papirbilleder medbringes på bedømmelsesaftenen.

AFSTEMNING:

                             Hvert medlem har én stemme i hver kategori.

                             En seddel afleveres med billedets nummer(bogstav).

 

ÅRETS BILLEDER:

Frit emne(dog optagelser fra indeværende år)

Fri afleveringsform(digitalt - tryk på papir(alle størrelser) - tryk på ? - billedshow - etc.)

Arbejdsgrundlag: 1 - 3 billeder

Digitale afleveringer lægges i mappen ÅRETS BILLEDER i medlemsgalleriet.

Ikke digitale afleveringer gives til billedsekretæren(Synnøve)

Deadline: Primo december                      Kåring: lige før jul