REGLER:

PERIODENS BILLEDER

Billedbedømmelse søges lagt sidste mandag i måneden.

BILLEDKATEGORIER:

  1. Digitale billeder
  2. Papirbilleder

Digitale billeder:

Der kan max. afleveres 3 digitale billeder(farve såvel som sort/hvid)

Digitale billeder må max. være 1500 x 1000 pixels

Papirbilleder:

Der kan max. afleveres 3 papirbilleder (farve såvel som sort/hvid)

Papirbillederne må min. være 30 cm x 40 cm incl. passepartout, rammer og lign.

Det samme billede kan kun deltage en gang i konkurrencerne.

Afleverings- og anmeldelsesfristen for at kunne deltage i konkurrencerne er senest lørdagen før den klubaften, hvor bedømmelsen finder sted.

Aflevering (digitale billeder): Billederne skal uploades til respektive konkurrencemapper i medlemsgalleriet. Kontakt billedsekretæren(synnove@sport.dk) i tvivlstilfælde.

Papirbilleder medbringes på bedømmelsesaftenen.

AFSTEMNING:

Hvert medlem har én stemme i hver kategori.

En seddel afleveres med billedets nummer(bogstav).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRETS BILLEDER:

BILLEDKATEGORIER:

Tidligere vinderbilleder i klubbens konkurrencer kan ikke deltage

  1. Digitale billeder
  2. Papirbilleder

Digitale billeder:

Der kan max. afleveres 3 digitale billeder(farve såvel som sort/hvid)

Digitale billeder må max. være 1500 x 1000 pixels

Papirbilleder:

Der kan max. afleveres 3 papirbilleder (farve såvel som sort/hvid)

Billedstørrelse: Alle størrelser

 

Digitale afleveringer lægges i mappen ÅRETS BILLEDER i medlemsgalleriet eller medbringes ved juleafslutningen

Ikke digitale afleveringer medbringes på klubaftener eller ved juleafslutningen

AFSTEMNING:

Hvert medlem har én stemme i hver kategori.

En seddel afleveres med billedets nummer(bogstav).

Deadline: Juleafslutningen                     Kåring: Juleafslutningen