HVAD?

Klubbens navn er FaxeFotoKlub. Den har hjemsted i Faxe Kommune. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for digital fotografering og billedkritik.

Formålet søges løst ved afholdelse af klubaftener med emner som kamerateknik, fototeknik og visning af billeder med billedkritik og vurdering samt afholdelse af fotoarrangementer, hvor medlemmerne gennem samvær yder hinanden indbyrdes råd og vejledning.

Alle med interesse for klubbens formål kan optages som medlemmer. Indmeldelse kan ske ved at møde op på en klubaften eller ved henvendelse til bestyrelsen(se kontaktformular på hjemmesiden).